Úvod


Na tyto otázky a řadu dalších se snaží nalézt odpověď výzkum,  který  je  realizován  v rámci  disertačního  záměru na katedře psychologie Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Mgr. Jany Horákové, a na jehož stránkách se právě nacházíte.  


Fráze „Šaty dělají člověka“  je nám všem známá, a to díky legendární písni v podání J. Wericha, J. Ježka a J. Voskovce, nicméně na poli vědy dosud nebyly provedeny studie, které by toto tvrzení jednoznačně potvrdily či vyvrátily.


Svým zapojením pomůžete rozšířit a obohatit poznání  v oblasti  psychologie,  ať  už  se  jedná o hlubší porozumění osobnosti člověka či přínos v oblasti psychodiagnostiky. Výsledky také mohou poukázat na další možnosti výzkumu či způsoby, jak využít oděv nejen v klinické praxi.

Pokud jste žena české národnosti ve věku od 21 do 100 let, jste vhodnou kandidátkou. Pokud jste muž, můžete tyto stránky sdílet se svou ženou, přítelkyní, kolegyní, kamarádkou, či dcerou.  Bližší informace  o zapojení  do výzkumu  naleznete  v záložce  „Dotazníkové šetření“.  Jako odměnu za Vaši snahu a úsilí věnované této studii, přijměte možnost nahlédnout do výsledků výzkumu, které naleznete v záložce „Výsledky výzkumu“. 


Zapojit se do výzkumu


Seznamte se s autorkou výzkumu