Dotazníkové šetření

JAK SE MOHU ZAPOJIT DO VÝZKUMU

Milá zájemkyně o účast ve výzkumu,

tato studie je určena českým ženám ve věku 21 – 100 let. Jejím cílem je zjistit, zda existují souvislosti mezi stylem odívání a osobností člověka, a zda lze oděv vnímat jako diagnostický ukazatel prozrazující o člověku, jaká je osobnost.

Výzkum a má dvě části:

 • Krok 1: Pořízení fotografie vašeho krejčovského zevnějšku
 • Krok 2: Vyplnění dotazníkové baterie

Krok 1:

V první části po Vás budu chtít, abyste se zamyslela nad svým odíváním (módním stylem) a pořídila fotografii svého outfitu, který Vás nejlépe vystihuje čili je pro vás charakteristický. Dopřejte si na tuto fázi dostatek času a prostoru a nijak ji neuspěchejte! Až budete mít pořízenou fotografii, teprve pak můžete přistoupit ke kroku 2.

Jak fotografii pořídit ?

 • Zamyslete se nad tím, co z vašeho šatníku nejvíc odráží to, jaká jste osoba. Může, ale nemusí se jednat o oděv, který nosíte nejčastěji.
 • Oblečte si daný outfit a pořiďte fotografii svého krejčovského zevnějšku.
 • Na fotografii by měly být vidět i boty.
 • Vyberte takový outfit, který lze nosit při běžné pokojové teplotě, tj. okolo 20°C. Pokud zvolíte outfit do chladnějšího počasí (tzn. budete mít na sobě více vrstev), měly by být vidět všechny (viz následující foto).
 • Vyfotografujte se v daném outfitu ze všech stran, tj. zepředu, zezadu, z pravé a levé strany.

Ukázka správně pořízené fotografie:

Co by se NEmělo na fotografii objevit?

 • Outfit by NEměl odrážet vaše přání, stylizace do vašeho vysněného ideálu.
 • Výsledný outfit by NEměl být: plavky, spodní prádlo, pyžamo, pracovní uniforma, svrchní zimní oblečení (bundy, kabáty), kostým, společenské oblečení ani oděv na doma.
 • Váš obličej na fotografii nezachycujte. Fotografii v místě hlavy ořízněte nebo zakryjte tak, aby byla fotografie anonymní.

Ukázka nevhodných outfitů:

Na co myslet při pořizování fotografie?

 • Fotografie by měla být pořízena v dobrém rozlišení.
 • Fotografie by NEměla být rozmazaná či jinak poškozená.
 • Při focení dbejte na dobré osvětlení. Pozor na focení proti světlu.
 • Formát fotografie by měl být ideálně JPG, popřípadě PNG.
 • Velikost všech čtyřech fotografií nesmí přesáhnout velikost 20 MB, jinak nepůjdou nahrát.
 • Pokud k zapojení do výzkumu použijete iPhone, tak si dejte pozor na jednu věc! Pořízené fotografie se automaticky ukládají v nekompatibilním formátu. Proto před nahráním fotografií do systému změňte jejich formát na JPG.

Krok 2:

V druhé části Vás čeká vyplnění dotazníku. Vyplnění dotazníku je zcela anonymní a dobrovolné. Nakládání se získanými daty je v souladu s etickým psychologickým kodexem Evropské federace psychologických asociací (EFPA). Veškeré výsledky získané tímto způsobem poslouží pouze záměrům této studie čili sepsání mé disertační práce. Tím, že v dotazníku není vyžadováno uvedení jména či jiných osobních údajů, není možné Vás identifikovat, a proto prosím o maximální upřímnost a otevřenost během vyplňování. Pokud narazíte na jakoukoli otázku, na kterou z nějakého důvodu nechcete odpovídat, přeskočte ji, avšak snažte se tak činit co nejméně. Vyplněním dotazníku zároveň dáváte souhlas k jeho zpracování pro účely tohoto výzkumu.

Instrukce k vyplnění dotazníku:

Nejedná se o žádný test, kde by existovaly správné či špatné odpovědi. V dotazníku naleznete otázky s několika typy odpovědí: otevřené otázky, kde vyplňujete vlastní odpověď bez předem nabídnuté varianty, či otázky s danými možnostmi výběru. U některých otázek vybíráte pouze jednu možnost u jiných vícero. Dále své odpovědi zaznamenáváte na různých škálách. Dotazník obsahuje celkem 130 položek a čas k jeho vyplnění zabere od 20 do 100 minut. Na vyplnění si vyhraďte dostatek času a klidné místo, kde nebudete ničím a nikým rušeni.

TIP: V dotazníku se objeví otázky na vaši výšku, váhu či velikost místa bydliště. Pokud neznáte odpovědi, doporučuji si je před zahájením výzkumu zjistit, abyste během vyplňování nebyly rušeny jejich zjišťováním.

Doufám, že pořízení fotografie a vyplnění dotazníku nebude pro Vás příliš zdlouhavé a náročné, ale naopak Vás zaujme. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se neváhejte na mne obrátit.


PILOTNÍ STUDIE

Jaké byly zkušenosti žen, které se výzkumu již zúčastnily:

 1. Čas, který potřebovaly k výběru správného outfitu se pohyboval okolo 5 minut, přičemž jedna z žen si výběr typického oděvu promýšlela 3 dny.
 2. Příprava samotného outfitu před focením nezabrala žádné z žen víc jak 5 minut.
 3. Čas potřebný k pořízení fotografií se pohyboval od 5 do 10 minut.
 4. Jedna respondentka doporučuje být při výběru outfitu v blízkosti skříně, což ulehčí rozhodování o tom, co je pro vás typický outfit.
 5. Jiná z žen poznamenala, že je důležité myslet na to, aby vás měl kdo vyfotografovat. Výrazně to ušetří čas než když se snažíte vyfotit sama. 
 6. Jedné z žen komplikovalo počasí pořízení fotografií. Bylo šero a neměla nejlepší foťák, který by vytvořil kvalitní fotografie, takže musela počkat než bylo jasno. 
 7. Čas vyplnění dotazníku trval nejméně 20 minut, nejvíce 100 minut. 

Následuje ukázka správě pořízených fotografií ženami ve výzkumu