Výsledky výzkumu

Výsledky budou zveřejněny
po dokončení výzkumu, tj. přibližně
v roce 2025.